Geslaagde thema-avond Veilig Sporten

3 juni 2024

Vanuit het Lokaal Sportakkoord Veldhoven organiseerde het Kernteam Herijking Sportakkoord de thema-avond Veilig Sporten. Gastspreker Erik Beuker van NOC*NSF deelde deze avond met zo’n 30 aanwezigen zijn verhaal over hoe sportaanbieders kunnen zorgen voor een veilige sportomgeving waar plezierig sporten het uitgangspunt is. De kern van zijn boodschap is ‘We moeten er iets mee én we kunnen er iets mee!’.

De bijeenkomst vond maandag 27 mei plaats in de ASML Lounge op de 4e verdieping van het PSV-stadion. Erik Beuker, projectleider sociale veiligheid bij NOC*NSF, nam de deelnemers mee in dit thema.

Vier basiseisen

NOC*NSF biedt verenigingen heel veel handvatten en begeleiding om hun sportvereniging of sportaccommodatie veilig te laten zijn. Erik benadrukte vier basiseisen (de 4 V’s) waaraan een vereniging moet voldoen om een veilige omgeving te creëren:

  • Verklaring omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers
  • Verenigingsbrede gedragscode
  • Vertrouwenscontactpersoon op de vereniging
  • Vakkundig geschoolde trainer/coaches

Een uitdaging voor alle verenigingen! En hoewel een deel van de verenigingen in Veldhoven al actief hiermee bezig is, moet een aantal verenigingen ook nog serieuze stappen zetten. Maar de tijd en moeite die daarin gestoken wordt, gaat het waard zijn. Om de daad bij het woord te voegen, ondertekenden 15 sportaanbieders ter plaatse al de intentieverklaring ‘Veilig en sportief sporten in Veldhoven’. Hiermee spreken zij de intentie uit om actief aan de slag te gaan met de 4 V’s. En daarmee met het creëren van een veilige sportomgeving binnen hun vereniging. Dit zal worden opgevolgd met de ondertekening van het ‘Convenant Veilig en sportief sporten in Veldhoven’.

Meer informatie

Mocht je hierover meer willen weten, neem dan contact op met verenigingsondersteuner Colin van Laarhoven via e-mailadres colinvanlaarhoven@cordaadwelzijn.nl. Hij brengt je in contact met de juiste persoon binnen NOC*NSF. Zoek vooral ook hulp bij of samenwerking met andere verenigingen.

Ondertekening intentieverklaring Veilig Sportklimaat op 27 mei 2024

Bijschrift foto: aanwezigen op de thema-avond Veilig Sporten poseren met de intentieverklaring ‘Veilig en sportief sporten in Veldhoven’. Dat deden zij op maandag 27 mei in de ASML Lounge van het PSV-stadion. Op de intentieverklaring staan handtekeningen van de 15 sportaanbieders die aangeven aan de slag te gaan met de vier basiseisen (de 4 V's) waaraan een vereniging moet voldoen om een veilige omgeving te creëren.

Meer nieuws