Preventieakkoord

In het Nationaal Preventieakkoord staan afspraken om Nederlanders gezonder te maken. Roken, overgewicht en probleemdrinken zijn samen de grootste oorzaak van ziekte in Nederland.

De volgende afspraken in het akkoord richten zich dan ook op een gezonder leven in 2040:

In de gemeente Veldhoven doen we al veel aan preventie op het gebied van gezondheid. Verschillende partijen en werkgroepen ondernemen actie om van Veldhoven een gezondere gemeente te maken. Daarbij wordt ook de verbinding gemaakt tussen het Preventieakkoord, het te ontwikkelen gezondheidsbeleid van de gemeente en het Lokaal Sportakkoord.